صحیفه‌ بین‌الحرمین – بخش ۳

Program Picture

چشمه‌ خورشید

صحیفه‌ بین‌الحرمین – بخش ۳
۰۵ بهمن ۱۳۹۸

صحیفه‌ بین‌الحرمین اثر مهمی از حضرت باب است، پس این قسمت از چشمه‌ خورشید را نیز به خود اختصاص می‌دهد. همچنین ماجرای دزدیدن آثار حضرت باب در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه