قیوم‌الاسماء – بخش ۴

Program Picture

چشمه‌ خورشید

قیوم‌الاسماء – بخش ۴
۱۸ آبان ۱۳۹۸

استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب همچنان و برای آخرین بار در مورد یکی از مهمترین آثار حضرت باب گفتگو می‌کنند: قیّوم‌الاسماء. در این قسمت بیشتر درباره‌ گفتگویی که در این اثر در جریان است صحبت به میان آمده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه