Program Picture

چشمه‌ خورشید

توقیع ۲۴ سوال
۰۹ شهریور ۱۳۹۸

از این هفته، توقیع ۲۴ سوال مورد بررسی استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب قرار می‌گیرد و برخی سوالات و پاسخ‌‌های حضرت باب به آنها بیشتر مورد توجه است. توقیع ۲۴ سوال یکی دیگر از آثار حضرت باب قبل از اظهار امرشان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه