تفسیر سوره‌ بقره

Program Picture

چشمه‌ خورشید

تفسیر سوره‌ بقره
۰۲ شهریور ۱۳۹۸

ادامه‌ تفسیر حضرت باب از سوره‌ بقره و سوره‌ حمد در این قسمت از چشمه‌ خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه