توقیع ۲۴ سؤال و موضوع دنیا و آخرت

Program Picture

چشمه‌ خورشید

توقیع ۲۴ سؤال و موضوع دنیا و آخرت
۳۰ شهریور ۱۳۹۸

در توقیع ۲۴ سؤال از حضرت باب پرسشی در مورد دنیا و آخرت شده است که آن حضرت به این سوال پاسخ می‌دهند. استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب این پاسخ حضرت باب را بیشتر برای ما شرح می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه