سه اثر از حضرت باب درباره‌ تفسیر حرف «ها» – بخش ۲

Program Picture

چشمه‌ خورشید

سه اثر از حضرت باب درباره‌ تفسیر حرف «ها» – بخش ۲
۱۰ خرداد ۱۳۹۹

در ادامه جلسه‌ هفته‌ پیش، موضوع این قسمت از برنامه هم سه اثر از حضرت باب است با موضوع تفسیر حرف «ها».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه