سه اثر از حضرت باب درباره‌ تفسیر حرف «ها» – بخش ۱

Program Picture

چشمه‌ خورشید

سه اثر از حضرت باب درباره‌ تفسیر حرف «ها» – بخش ۱
۰۳ خرداد ۱۳۹۹

در این قسمت، استاد بهرام فرید درباره‌ سه اثر از حضرت باب با موضوع تفسیر حرف «ها» صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه