دکتر داودی

Program Picture

پرتره

دکتر داودی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

علی‌مراد داودی استاد فلسفه، مترجم، پژوهشگر و نویسنده ایرانی حوزه فلسفه و علوم تربیتی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه