پرتره

program picture

پرتره

در پرتره، هر بار به سراغ یکی‌ از چهره‌های ماندگار خواهیم رفت. پرتره روایتگر زندگی‌ و خدمات تاثیرگذار همه آن‌هایی است که برای تغییر جهان اطراف خود قدمی‌ برداشته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه