دکتر پرویز قدیریان

Program Picture

پرتره

دکتر پرویز قدیریان
۳۰ تیر ۱۳۹۶

دکتر پرویز قدیریان دانشمند ایرانی‌ و پژوهشگر برجسته در زمینه سرطان شناسی‌.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه