نلسون ماندلا

Program Picture

پرتره

نلسون ماندلا
۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نِلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبرکنگره ملی آفریقا بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه