دکتر محمّد ملکی

Program Picture

پرتره

دکتر محمّد ملکی
۱۷ شهریور ۱۳۹۶

محمد ملکی فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه