ماهاتما گاندی

Program Picture

پرتره

ماهاتما گاندی
۲۵ فروردین ۱۳۹۶

مهانداس کارامچاند گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه