آلبرت شوایتزر

Program Picture

پرتره

آلبرت شوایتزر
۰۶ اسفند ۱۳۹۵

آلبرت شوایتزر پزشک، فیلسوف، عالم الهیات پروتستانیسم و موسیقی‌دان آلمانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه