پندنامه – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

پندنامه – بخش ۲
۱۳ اسفند ۱۳۹۴

بخش دوم یادداشت «به پسرک»، که در واقع نامه­ سرگشاده‌ای است خطاب به پسرکی تازه متولد شده؛ حاوی پندهایی درباره­ زندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه