پندنامه – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

پندنامه – بخش ۱
۰۶ اسفند ۱۳۹۴

بخش اول یادداشت «به پسرک»، که در واقع نامه­ سرگشاده­‌ای است خطاب به پسرکی تازه متولد شده؛ حاوی پندهایی درباره­ زندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه