نظارت و کنترل در فضای مجازی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

نظارت و کنترل در فضای مجازی – بخش ۲
۱۱ خرداد ۱۳۹۶

«شرم کن!» عنوان یادداشتی است که با رویکردی فلسفی به تحلیل رفتار ما در فضای مجازی می‌پردازد. این هفته قسمت دوم و پایانی این یادداشت را می‌شنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه