اعتیاد به اینترنت – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

اعتیاد به اینترنت – بخش ۲
۱۲ مرداد ۱۳۹۶

در ادامه­ نقطه‌سرخط هفته‌ پیش، در بخش دوّم و پایانی یادداشت «بررسی علمی یک مشکل همه‌گیر: چرا نمی‌توانیم گوشی‌های خود را اندکی هم که شده، کنار بگذاریم؟!» به عوامل دیگر این قضیّه می‌پردازیم و نتیجه‌گیری نگارنده‌ یادداشت را نیز خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه