اعتیاد به اینترنت – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

اعتیاد به اینترنت – بخش ۱
۰۵ مرداد ۱۳۹۶

«بررسی علمی یک مشکل همه‌گیر: چرا نمی‌توانیم گوشی‌های خود را اندکی هم که شده، کنار بگذاریم؟!» این عنوان یادداشتی است که در نقطه‌سرخط این هفته و هفته‌ آینده به آن خواهیم پرداخت. یادداشتی که عنوانش به خوبی معرّف محتواش هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه