ارتباط گوشی هوشمند و اخلاق

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

ارتباط گوشی هوشمند و اخلاق
۰۸ تیر ۱۳۹۶

«آیا گوشی‌های هوشمند ارزش‌های اخلاقی ما را دارند تغییر می‌دهند؟» عنوان یادداشتی که در نقطه ­سرخط این هفته به آن خواهیم پراخت به خوبی بیانگر مضمون و محتوای آن هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه