حذف عکس زنان از قاب زندگی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

حذف عکس زنان از قاب زندگی
۰۱ تیر ۱۳۹۶

یک یادداشت قابل تأمّل و جالب جامعه ­شناختی درباره حذف عکس زنان از قاب زندگی و واکنش آنان در مقابل این حذف.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه