نظارت و کنترل در فضای مجازی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

نظارت و کنترل در فضای مجازی – بخش ۱
۰۴ خرداد ۱۳۹۶

«شرم کن!» عنوان یادداشتی است که با رویکردی فلسفی به تحلیل رفتار ما در فضای مجازی می‌پردازد. این یادداشت را طی دو هفته در نقطه‌سرخط خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه