مشرق‌الاذکارهای بهائی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مشرق‌الاذکارهای بهائی – بخش ۲
۱۱ آبان ۱۳۹۶

در بخش دوّم و پایانی یادداشت «جهانی شدن و مشرق‌الاذکارهای بهائی» به نقش عبادتگاه‌های بهائی در جوامع ملی و محلی، و دیدگاه جامعه‌ بهائی درباره­ جهانی شدن خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه