مشرق‌الاذکارهای بهائی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مشرق‌الاذکارهای بهائی – بخش ۱
۰۴ آبان ۱۳۹۶

«جهانی شدن و مشرق‌الاذکارهای بهائی» عنوان یادداشتی است که طی دو هفته در نقطه سرخط خواهید شنید و با یکی از نهادهای مهم بهائی بیشتر آشنا خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه