Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بلاک کردن
۱۳ مهر ۱۳۹۶

«رفتارشناسی “بلاک” در فضای مجازی» عنوان یادداشتی است که با رویکردی جامعه ­شناختی به آسیب ­شناسی رواج بلاک کردن در جامعه­ ایرانی می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه