Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

ترانه صلح
۳۰ شهریور ۱۳۹۶

به مناسبت روز جهانی صلح، تاریخ را ورق می‌زنیم و به ترانه‌ای می‌پردازیم که پس از جنگ جهانی دوم، زمینه‌ساز صلح بین مردم فرانسه و آلمان شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه