آسیب‌شناسی رفتار ما در فضای مجازی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آسیب‌شناسی رفتار ما در فضای مجازی
۰۲ آذر ۱۳۹۶

«به‌ جای اینستاگرام، در جست‌وجوهای گوگل ول بچرخید»؛ یادداشتی که رفتار متفاوت و حتی متناقض ما را در شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با گوگل بررسی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه