رفتارشناسی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

رفتارشناسی – بخش ۲
۲۰ خرداد ۱۳۹۵

یادداشت «هفت رفتار به ظاهر منفی که در شرایطی خاص مفید هستند». در بخش دوم و پایانی این یادداشت، به چهار رفتار باقیمانده می‌پردازیم و بررسی می‌­کنیم که چطور این رفتارهای به ظاهر منفی می‌توانند رفتارهایی سالم و مفید به حساب بیایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه