رفتارشناسی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

رفتارشناسی – بخش ۱
۱۳ خرداد ۱۳۹۵

یادداشت «هفت رفتار به ظاهر منفی که در شرایطی خاص مفید هستند». در بخش اوّل این یادداشت، خواهیم دید که چطور خشم، گم‌گشتی و گریه کردن می‌توانند رفتارهایی سالم و مفید به حساب بیایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه