دل‌نوشته – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دل‌نوشته – بخش ۱
۰۴ شهریور ۱۳۹۵

در نقطه­ سرخط امروز به سه دل‌نوشته­ کوتاه و تاثیرگذار خواهیم پرداخت که از عشق و دوستی و دلتنگی و دیگر احساسات تلخ و شیرین انسانی حکایت دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه