دل‌نوشته – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دل‌نوشته – بخش ۲
۱۱ شهریور ۱۳۹۵

«و اما ترس آخر»؛ دلنوشته‌ای سرشار از احساسات عمیقی چون عشق و دلتنگی و ترس و … و شاید تلنگری جدی به همه ما تا کمی مراقب قلب و احساس اطرافیان و عزیزان­مان باشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه