یادداشت کنایه آمیز

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

یادداشت کنایه آمیز
۲۸ مرداد ۱۳۹۵

«بیچاره ادب»؛ یادداشتی از نوید توکّلی که می‌کوشد هشدار دهد ادب و اخلاق را با منافع شخصی خودمان تنظیم نکنیم، و سعی کنیم در هر شرایطی دست کم رفتارمان با گفتار خودمان در تناقض نباشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه