یک پیشنهاد و یک هشدار

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

یک پیشنهاد و یک هشدار
۱۵ آذر ۱۳۹۷

نقطه سرخط این هفته رو با یک پیشنهاد دوستانه شروع می‌کنیم و با یادداشتی هشدارآمیز درباره‌ شبکه‌های اجتماعی و زیست گل‌خانه‌ای به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه