دلار در ایران: فراتر از یک واقعیت اقتصادی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دلار در ایران: فراتر از یک واقعیت اقتصادی
۰۶ دی ۱۳۹۷

این هفته در نقطه سرخط، فلش بکی می‌زنیم به ۶ سال پیش، و با مرور یادداشت «چه کسی ما را به دلار آویخت؟»، وضعیت امروزمان را با ۶ سال پیش مقایسه می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه