یک نمایشنامه طنز درباره تهیه دلار در ایران

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

یک نمایشنامه طنز درباره تهیه دلار در ایران
۱۳ دی ۱۳۹۷

این هفته، در ادامه نقطه سرخط هفته پیش، فلش بکمان را به ۶ سال پیش پی می‌گیریم و این بار با شنیدن نمایشنامه طنز درباره تهیه دلار در ایران، وضعیت امروزمان را با ۶ سال پیش مقایسه می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه