آسیب‌شناسی به اشتراک‌گذاری تصاویر در شبکه‌های اجتماعی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

آسیب‌شناسی به اشتراک‌گذاری تصاویر در شبکه‌های اجتماعی – بخش ۱
۱۸ بهمن ۱۳۹۷

در نقطه سرخط این هفته، بخش اول یادداشتی را خواهید شنید که عادت روزافزون به اشتراک گذاری عکس و ویدئو در شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد، انگیزه‌های روان‌شناختی این اقدام را تحلیل می‌کند و به آسیب‌های شخصی و اجتماعی آن نیز می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه