بی‌سوادی فضیلت نیست!

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بی‌سوادی فضیلت نیست!
۰۱ آذر ۱۳۹۷

در نقطه سرخط این هفته، با نگاهی به یادداشت «بی‌سوادی فضیلت نیست!»، یادآور می‌شویم که عادت کردن به بی‌سوادی، یک بیماری فرهنگی است، و به جای تن دادن به آن، بهتر است علیه فضیلت بی‌سوادی ایستادگی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه