نقدی بر واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

نقدی بر واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی – بخش ۱
۱۷ آبان ۱۳۹۷

در «نقطه‌ سرخط» این هفته، بخش اول یادداشت «نقدی بر واژه‌‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی» را خواهید شنید که به آسیب‌‌شناسی اقدام اخیر فرهنگستان برای جایگزینی واژگان علمی و تخصصی کتب درسی با معادل‌های فارسی می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه