چرا تغییر عقیده می‌دهیم؟

Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

چرا تغییر عقیده می‌دهیم؟
۱۲ مهر ۱۳۹۷

این هفته، به یادداشتی می‌پردازیم که با رویکری کاملا علمی و تحقیقاتی نشان می‌دهد که «نظرات ما همیشه در حال تغییر است اما نه به آن دلیلی که انتظار داریم». نقطه‌ سرخط این هفته رو بشنوید تا دریابید که چرا تغییر عقیده می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه