دو داستان کوتاه

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دو داستان کوتاه
۲۹ شهریور ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط پانصدمین شماره‌ مجله جوانان دو تا داستان کوتاه خواهید شنید از آنالی اکبری: یکی قصه‌ای به نام «پنجشنبه» و دیگری «خاله در اروپا».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه