شنا کردن یا غرق نشدن

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

شنا کردن یا غرق نشدن
۱۵ شهریور ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط این هفته، دو تا یادداشت خواهید شنید از آنالی اکبری که هر دو ارتباط مستقیمی با آب و استخر و دریا و شنا و غرق‌ شدن دارند. دو تا یادداشت باحال و بامزه که هر کدام پیامی کاملا جدی و قابل تامل دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه