Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

درد اجتماعی
۱۹ مهر ۱۳۹۷

گاهی اگر به ما خیانت شود، دشنام بشنویم، تنها بمانیم، یا داغ عزیزانمان را ببینیم، آن چنان فرو می‌ ریزیم که دیگر امید بازگشت به زندگی عادی چیزی بیشتر از رویا نخواهد بود. البته در این مواقع اطرافیان سعی می‌‌کنند ما را با حرف‌هایشان تسکین بدهند. آن‌ها فکر می‌‌کنند این دردها صرفاً یک سری حالات ذهنی‌اند که با تصمیم و اراده می‌شود آن‌ها را دور ریخت. اما تحقیقات جدید نشان می‌‌دهد این نوع دردهای اجتماعی دست‌ کمی از بیماری‌‌های جسمانی صعب‌‌العلاج ندارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه