شهروندی جهانی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

شهروندی جهانی – بخش ۲
۲۱ فروردین ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط این هفته، یادداشت «گفتمان، هویت و شهروندی جهانی» را پی می‌گیریم و در دومین بخش از این یادداشت، درباره‌ هویت فراگیر جهانی صحبت خواهیم کرد و ثابت می‌کنیم که چرا شهروندی جهانی آرمانی انتزاعی و دوردست نیست. همچنین استدلال افراد شکاک را نیز بررسی خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه