خنده و هنر بر هر درد بی‌درمان دواست

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

خنده و هنر بر هر درد بی‌درمان دواست
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط این هفته، دوتا یادداشت خواهیم داشت از فهیم عطار و در این دو یادداشت درباره‌ خنده و ترس و امید و قرنطینه و تنهایی و هنر و دلتنگی و مهربانی و مراقبت صحبت خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه