شهروندی جهانی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

شهروندی جهانی – بخش ۱
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

در نقطه‌سرخط این هفته، یادداشتی را آغاز خواهیم کرد با عنوان «گفتمان، هویت و شهروندی جهانی». در نخستین بخش از این یادداشت، درباره‌ مفهوم شهروندی جهانی و دلایل اهمیت آن در جهان امروز صحبت خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه