دل‌شکستگی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دل‌شکستگی – بخش ۲
۱۱ مهر ۱۳۹۸

هفته‌ گذشته در نقطه‌سرخط، مکانیسم دفاعی بدن در مورد دلشکستگی را بررسی کردیم. این هفته در ادامه‌ یادداشت هفته‌ پیش درخواهیم یافت که برای درمان دلِ شکسته چه باید کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه