Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

داستان
۲۱ آذر ۱۳۹۸

این هفته در نقطه‌ سرخط، بخش‌هایی از فصل نخست یک رمان جذاب فارسی را خواهید شنید؛ کتابی با عنوان «قهوه‌ سرد آقای نویسنده» اثر روزبه معین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه