دل‌شکستگی – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دل‌شکستگی – بخش ۱
۰۴ مهر ۱۳۹۸

آیا می‌دانید وقتی رابطه‌ای به جدایی ختم می‌شود و دل‌تان می‌شکند، چه اتّفاقاتی در مغز و بدن می‌افتد؟ و آیا می‌دانید درمان دلشکستگی چیست؟ در نقطه‌سرخط این هفته و هفته‌ آینده به پرسش‌هایی از این دست پاسخ خواهیم داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه