بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله در اتیوپی

Program Picture

موج مثبت

بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله در اتیوپی
۲۶ آبان ۱۳۹۶

در مراسم بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت بهاءالله در اتیوپی حدود ۱۵۰ میهمان از سازمان اتحادیه آفریقا، دولت اتیوپی و تعدادی از نهادهای سازمان ملل متحد حضور داشتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه