حضور جامعه مدنی در مجمع عمومی سازمان ملل

Program Picture

موج مثبت

حضور جامعه مدنی در مجمع عمومی سازمان ملل
۱۵ آذر ۱۳۹۸

نماینده جامعه جهانی بهائی که سخنران افتتاحیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود، به این نکته اشاره کرد که بشریت «به طور جمعی در لبه پرتگاه ایستاده است» و شرایط کنونی جهان نیازمند «قدم‌های سازنده و قاطع» است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه